Wsparcie biznesu

Akcje promocyjne – Konkursy, Loterie, Programy Lojalnościowe, Sprzedaż Premiowa

Prawidłowo przeprowadzone akcje promocyjne pozwalają na pozyskanie nowych klientów i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy ale również wprowadzają możliwość optymalizacji kosztów i podatków zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiednio dobrane narzędzia marketingowe, uwzględniające grupę docelową, specyfikę produktu i miejsce promocji, przekładają się na wzrost sprzedaży nie tylko „tu i teraz”, ale również w ujęciu długoterminowym. Ponadto bezpośredni kontakt z klientem dostarcza wielu cennych informacji o preferencjach konsumentów. Znajomość prawa podatkowego w połączeniu z działalnością marketingową to swoisty klucz do oszczędności, wyższych zysków, satysfakcji klienta i Twojej firmy.

Oferujemy:

 • Kompleksową organizację loterii, konkursów, sprzedaży premiowej i innych akcji promocyjnych,
 • Przygotowywanie regulaminów i pełnej dokumentacji,
 • Obsługę prawną i podatkową akcji promocyjnych,
 • Pełną odpowiedzialność związaną z występowaniem w roli organizatora,
 • Pozyskanie zgody z Izby Celnej na organizację loterii,
 • Obsługa dokumentacji z Urzędów Celnych dotycząca loterii,
 • Nadzór nad losowaniami i posiedzeniami komisji konkursowych,
 • Pozyskiwanie gwarancji bankowych,
 • Sporządzanie raportów z organizacji akcji,
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO,
 • Audyt prowadzonych akcji przed kontrolą Służby Celnej,
 • Pilna pomoc doraźna podczas prowadzonej już kontroli,
 • Dobór nagród i ich dystrybucję,
 • Bieżące raportowanie oraz podsumowanie wyników,
 • Zamknięcie i rozliczenie akcji, w tym obsługę ewentualnych reklamacji.
 • Doradztwo jakich błędów unikać i jak skutecznie dopasować zasady akcji promocyjnych do stawianych przed Państwem celów.
 • Pełna elastyczność działań, bieżące reagowanie na sytuacje wyjątkowe