Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa, restrukturyzacje, przekształcenia

Optymalizacja podatkowa – oznacza podejmowanie działań zgodnych z regulacjami prawnymi, w ramach których przedsiębiorstwo wykorzystuje dostępne środki do obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania, jednocześnie obniżając zobowiązania publicznoprawne. Przekształcenie lub restrukturyzacja to działania dotyczące zmiany organizacyjnej, zmiany formy prawnej, zmiany formy opodatkowania istniejących przedsiębiorstw. Działania te mają ogromny wpływ na działalność i zyski przedsiębiorstwa, pozwalają na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jego szybszy rozwój i dopasowanie do konkurencji oraz zmian rynkowych. Niższe podatki to większy zysk i kapitał potrzebny dla dalszego rozwoju biznesu.

Oferujemy:

  • Doradzamy powstającym podmiotom, w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności oraz formy opodatkowania,
  • Przeprowadzamy analizę aktualnego stanu przedsiębiorstwa i jego uwarunkowań podatkowych,
  • Sporządzamy audyty finansowe oraz opinię biegłego rewidenta niezbędną w procesach restrukturyzacyjnych,
  • Wdrażamy rozwiązania organizacyjne ułatwiające rozliczenia podatkowe i minimalizujące ryzyko nieprawidłowości,
  • Doradzamy pod względem podatkowym w procesach restrukturyzacji i przekształcania przedsiębiorstw (wyodrębnienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przejęcia i wykupu podmiotów gospodarczych, podział spółek),