Obsługa kadrowo-płacowa

Kompleksowe wsparcie Twojego biznesu

Odpowiednia obsługa kadrowa i płacowa to jeden z warunków utrzymania rzetelnie prowadzonej dokumentacji pracowniczej, zarządzania personelem i uzyskania informacji o potencjale zasobów pracowniczych oraz potrzeb personalnych.

Poprzez outsourcing HR oferujemy bieżące i aktualne informacje dotyczące prawa pracy i wynagradzania, aktualne interpretacje aktów wykonawczych.

Z prawa pracy wynika większość praw i obowiązków zarówno dotyczących pracodawców jak i pracowników, aktualna ich znajomość to mniejsze ryzyko ewentualnych roszczeń i sporów pracowniczych.

 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
 • Sporządzanie kompleksowej dokumentacji pracowniczej i prowadzenie akt osobowych,
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • Naliczenia dotyczące nieobecności, zwolnień lekarskich, urlopów, zasiłków, składek ubezpieczeniowych, obciążeń komorniczych, świadczeń rzeczowych, premii, pozostałych obciążeń,
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS w formie elektronicznej,
 • Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy za pracowników, sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11,
 • Rozliczenia PFRON,
 • Doradztwo kadrowo-płacowe redukujące koszty zatrudnienia poprzez alternatywne formy zatrudnienia,
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy, świadectwa pracy,
 • Tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS,
 • Ewidencja dotycząca przebiegu zatrudnienia (nieobecności, urlopy, czas pracy, przebiegu pojazdu),

 

 • Rozliczanie podróży służbowych,
 • Opracowanie, wdrożenie i rozliczenia systemów motywacyjnych dla pracowników,
 • Kontrola aktualności badań lekarskich,
 • Organizacja szkoleń BHP, kontrola aktualności szkoleń,
 • Reprezentacja i obsługa kontroli PIP, ZUS, US,
 • Wsparcie w budowaniu strategii personalnej uwzględniającej zasoby kadrowe, płacowe i plany rozwojowe firmy,
 • Szerokie doradztwo w obszarze organizacji pracy, w tym zatrudniania i wynagradzania pracowników,