Import, eksport, wnt, wdt

Import, Export, WNT, WDT

Transakcje zagraniczne jest to ogół działań, czynności i operacji mających doprowadzić do zawarcia korzystnych umów z partnerem zagranicznym oraz bezpiecznego przeprowadzenia procedur celnych i podatkowych. Biznes zagraniczny jest szeregiem skomplikowanych działań, mających unormowanie w przepisach celnych i podatkowych. Prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie takich transakcji oraz właściwa klasyfikacja taryfowa zapewnia przedsiębiorcy zminimalizowanie kosztów należności celnych i podatkowych.

Oferujemy:

  • Odprawy celne,
  • Rozliczenia transakcji zagranicznych (prawo celne, podatek VAT, podatek akcyzowy, podatek dochodowy, ustawowy moment ujęcia z zapisach księgowych),
  • Doradztwo planowania transakcji zagranicznych pod kątem zminimalizowania kosztów należności celno-podatkowych,
  • Ocena i analiza skutków transakcji zagranicznych w świetle obowiązujących przepisów.