Dodatkowe usługi księgowe

Kompleksowe wsparcie Twojego biznesu

Dodatkowe usługi księgowe są głównie skierowane dla firm zatrudniających pracowników w działach księgowych i zarządzających, które z różnych względów organizacyjnych czy operacyjnych, nie mogą zdecydować się na pełny outsourcing usług księgowych. Dodatkowe usługi księgowe polegają na wsparciu działań przedsiębiorstw posiadających zaplecze pracownicze.

Prowadzenie nadzoru księgowego polegającego na przejęciu funkcji Głównego Księgowego. Usługa skierowana jest dla firm, które zatrudniają pracowników o niższych kwalifikacjach, które z powodzeniem zajmą się ewidencją operacji gospodarczych, zmniejszając tym koszty zatrudnienia wysokospecjalistycznych pracowników. Przedsiębiorcy zapewniają sobie w ten sposób profesjonalny i specjalistyczny nadzór jednocześnie z przejęciem odpowiedzialności za najważniejsze procesy księgowe w firmie.

Rachunkowość zarządczą polegającą na analizowaniu i raportowaniu mierników finansowych firmy. Usługa ma na celu przekazywanie informacji właścicielom i zarządowi o aktualnych danych potrzebnych do tworzenia racjonalnych planów biznesowych jednocześnie dając obraz bieżącej sytuacji finansowej firmy. Raporty dotyczą między innymi rentowności projektów i działań biznesowych, przeterminowanych należności i zobowiązań, stanu majątkowego, posiadanych środków i przepływów finansowych, kosztów, wydatków oraz przychodów.

Audyt podatkowy i badanie sprawozdań finansowych mające na celu kompleksową analizę zobowiązań podatkowych Klienta i szczegółowy przegląd wybranych obszarów jego działalności w dowolnym okresie, które mogą stanowić źródła ryzyka podatkowego. Celem audytu podatkowego jest wskazanie propozycji działań umożliwiających ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowości podatkowych. Usługę oferujemy również przedsiębiorcom mającym niepewność co do prawidłowości i rzetelności prowadzonych ksiąg w celu ich weryfikacji.