Ceny transferowe

Ceny transferowe

Cena transferowa, cena transakcyjna to cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w ramach jednej grupy kapitałowej. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami powiązanymi, takie jak choćby przepływ towarów handlowych między przedsiębiorstwami z jednej grupy kapitałowe lub świadczenie usług na rzecz osób prawnych przez ich właścicieli i zarządy.

Ceny transferowe stosowane w tych transakcjach mogą mieć decydujący wpływ na ostateczną wysokość zysków lub strat w poszczególnych częściach grupy, a ostatecznie także na konkurencyjność grupy wobec innych przedsiębiorstw. Stosowanie odpowiedniej polityki cen transferowych, może znacząco wpłynąć na zobowiązania w podatku dochodowym przedsiębiorstw, szczególnie gdy członkami grupy są przedsiębiorstwa z krajów o różnorodnych systemach podatkowych.

Oferujemy:

  • Przygotowanie dokumentacji cen transferowanych dla podmiotów powiązanych, zarówno całych grup kapitałowych jak i poszczególnych spółek, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz metody szacowania (ustalania, kalkulacji, obliczeń) cen transferowych,
  • Uaktualnienie posiadanej dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do sytuacji rynkowej
  • Analiza ryzyka podatkowego związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach danej grupy kapitałowej,
  • Doradztwo w zakresie przyjętych rozwiązań pod kątem obowiązujących przepisów prawa,
  • Stworzenie polityki cen transferowych i zasad prowadzenia współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi,