Bieżąca obsługa księgowa

Księgowość przyjazna przedsiębiorcom

W większości przedsiębiorstw księgowość kojarzona jest jako konieczność wynikająca z przepisów prawnych i podatkowych. Przedsiębiorcy w wielu przypadkach stawiają na niski koszt niekoniecznie na jakość usług. Natomiast prawidłowe prowadzenie księgowości w firmie to klucz do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, to rozwiązania pozwalające na zachowanie wyższego zysku i pozostawienie kapitału na dalszy rozwój przedsięwzięć. Prawidłowo prowadzona dokumentacja księgowa to bieżące źródło informacji o stanie majątku, przychodach, kosztach, należnościach i zobowiązaniach, to swoisty klucz do podejmowania najważniejszych decyzji. Przekazanie działań związanych z prowadzeniem księgowości w ręce zespołu specjalistów na zasadzie Outsourcingu Księgowego to same korzyści dla przedsiębiorcy, pozwalające na lepszą kontrolę i planowanie finansów oraz optymalizację kosztów i podatków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to inwestycja w przyszłe zyski.

W ramach współpracy to klient decyduje o jej formie, sposobie dostarczania dokumentów i zakresie obsługi (obsługa w biurze klienta lub w naszym oddziale; odbiór dokumentów od klienta, osobiste ich dostarczenie, przesyłka elektroniczna lub kurierem; obsługa na naszych programach lub na programie klienta; dokumentacja może pozostać u klienta lub to my możemy przechowywać dokumentację). Jesteśmy elastyczni i każdego klienta obsługujemy indywidualnie. Oferujemy kompleksowość usług tak aby naszym klientom zapewnić poczucie bezpieczeństwa i obsługę z właściwym prowadzeniem biznesu pod kątem księgowym, prawnym, podatkowym i doradczym. Świadczenie naszych usług realizowane jest przy wsparciu prawników, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i agencji celnych.

 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości,
 • Kompleksowe prowadzenie księgowości uproszczonej (KPiR, ryczałt, karta podatkowa),
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji w wersji elektronicznej,
 • Kalkulacja wyniku finansowego i ustalenie zobowiązań podatkowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i badanie ksiąg przez biegłego rewidenta,
 • Analiza danych według bieżących potrzeb klienta,
 • Sprawozdawczość statystyczna do GUS, NBP, KNF,
 • Opracowanie zakładowego planu kont, pod kątem wyszczególnienia potrzebnych danych finansowych,
 • Sporządzanie prognoz i symulacji finansowych,
 • Wyceny majątku przedsiębiorstwa,
 • Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli skarbowej i podatkowej,
 • Przygotowywanie dokumentów w trakcie kontroli skarbowej, sporządzanie odpowiedzi, wyjaśnień i wniosków do Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Finansów o pisemną interpretację przepisów podatkowych,
 • Sporządzanie okresowych raportów i zestawień według wytycznych klienta,
 • Wsparcie w procesie odzyskania nadpłaconych podatków i uzyskania wiążących interpretacji podatkowych,
 • Doradztwo w zakresie organizacji księgowości w firmie i obiegu dokumentów,
 • Doradztwo w wyborze optymalnej formy księgowości i opodatkowania działalności,
 • Wsparcie w zakresie przygotowania i optymalizacji biznesplanów oraz długoterminowych strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • Konstruowanie dokumentów wewnętrznych i regulaminów,